Elektronsko bankarstvo


Elektronsko bankarstvo strip

Advertisements

Poslovanje


Poslovanje (biznis) je proces u kome se vrši razmena roba i usluga najčeće za novac.

Prilikom kupovine roba ili korišćenja usluga učestvujemo u poslovanju.

Kategorije učesnika procesa poslovanja:

kupci: učesnici koji novac razmenjuju za robu ili uslugu;

prodavci: učesnici koji nude robu ili usligu za novac. Dele se u dve grupe: veleprodaja/distributeri (posrednici izmedju krajnjeg kupca i proizvodjača) i maloprodaja (prodaja krajnjem potrošaču);

proizvodjači: učesnici koji proizvode usluge ili proizvode namenjene tržištu.

I just made a new Voki. See it here:


Kreiranje relacija -video


Kreiranje relacija

 

Kreiranje tabele – Design View


Zadaci za vežbu

Tema: Kreiranje tabela u Ms Access-u

  1. U Excel-u u radnoj knjizi Predmet kreiraj tabelu sa sledećim poljima: šifra fakulteta (broj od 0 do 1000), naziv predmeta (ispis malim slovima), godina studija (izbor iz liste), broj studenata (obavezan unos).

@ Popuni, bar tri reda.

@ Ovu tabelu uvezi u Access u bazu Predavanja. Pročitaj više…

Entiteti


Baza podataka uvijek predstavlja opis- sliku stvarnog procesa iz okoline. Pri tome se baza podataka sastoji od podataka koji su međusobno povezani na različite načine i njihove vrednosti predstavljaju deo realnog sveta.

Definicija: Entitet (Entity) je skup objekata iz realnog sveta koji imaju neka zajednička svojstva. Svojstva entiteta se nazivaju atributima. Pročitaj više…

Organizacija podataka


Podaci u bazi podataka su organizovani sledećim redom: bit, bajt, polje, zapis, tabela, baza podataka.

–     Bit je najmanji element prikaza podataka u računaru i uzima vrednosti 0 ili 1.

–     Bajt je najmanja adresibilna jedinica koja sadrži 8 bita i predstavlja jedan karakter.

–     Polje ili atribut predstavlja se sa jednim ili više bajtova.

–     Zapissadrži skup atributa o jednom  objektu Pročitaj više…